Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Budowle. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Budowle. Pokaż wszystkie posty

niedziela, 6 października 2013

Wielki Mur Chiński - niezwykła budowla

Wielki Mur Chiński to bez wątpienia największa budowla obronna, jaką wzniesiono kiedykolwiek. Ma ok. 8851 km długości. Na tą długość składa się 6259 km rzeczywistego muru, 359 km rowów i 2232 naturalnych barier, takich jak  góry i rzeki. W większości encyklopedii podaje się,  iż mur ma 2400 km długości. Jednak to  tylko długość głównego odcinka, bez odnóg. Ściany zbudowano z wielkich płyt granitowych mających u podstawy 6,5 m, a u szczytu 5,6 metrów szerokości i 6,6 metrów wysokości. Mur wyposażony jest w liczne wieże obronne, strażnice i magazyny, w których przechowywano żywność i broń.

Wielki Mur w różnych okresach historycznych 


Pierwsze umocnienia powstawały już od 760 roku p.n.e , były budowane przez pojedyncze królestwa. Najstarsze źródła pisane na ich temat pochodzą z 656 roku p.n.e i dotyczą murów królestwa Chu.
Pierwszy " Wielki Mur" miał wznieść pierwszy cesarz Chin ( Qin Shi Huang ) w III w. p.n.e . Miała to być zarówno zapora przed najazdami jak i symbol potęgi władcy. Legenda głosi, że przy budowie tego muru miało zginąć ok.  mln robotników, których ciała miano  zamurować w ścianach.
   Wielki Mur Chiński budowano z przerwami ponad 2000 lat.  Ostatecznie budowę zakończono w XVI w. n.e .     Mur, nawet w czasach swojej świetności , nie spełniał nigdy roli fortyfikacji, zdolnej zatrzymać silną armię. Stanowił jednak skuteczną zaporę przed atakami małych ord, zapewniając względny spokój, na terenach przygranicznych umożliwiając prowadzenia handlu wzdłuż Jedwabnego Szlaku.

 W przypadku zmasowanego ataku zorganizowanej armii, mur był prawie bezużyteczny, mógł jedynie spełniać funkcję  systemu wczesnego ostrzegania. Do przekazywania wiadomości alarmowych, na wypadek zbliżania się wojsk nieprzyjaciela, służyły wieże sygnalizacyjne rozmieszczone co 100 metrów, na których w  nocy zapalano ogień, a w dzień puszczano dym, który błyskawicznie był przekazywany wzdłuż całego kraju, systemem od "wieży do wieży ". W jego historii mur, był wielokrotnie forsowany przez ludy z Wielkiego Stepu( Turków i Mongołów).

Wbrew  powszechnemu przekonaniu, Wielki Mur Chiński nie jest widoczny ( gołym okiem ) z dalekiego kosmosu ( np z księżyca). Widoczny jest natomiast z niskiej orbity okołoziemskiej  tak samo jak, autostrady, lotniska czy tamy.

Wielki Mur ledwie widoczny z wysokości 2,5 km ( 97,5 km brakuje jeszcze do kosmosu)